TEME ZA SCREENCASTING TUTORIJALE

Upišite svoje ime i prezime pored teme koju ste izabrali.
Screencasting tutorijal kreirajte na svom wikiju i upišite link na tutorijal u tabelu.

Teme za WINK TUTORIJAL

Ime i prezime

Link na screencasting

Wink interfejs (objašnjenje glavnih panela)
Medina Brkanovic
banidem.wikispaces.com
Wink Toolbar
Simo Asanovic
http://asanovic.wikispaces.com/
Kreiranje novog projekta (Wink Project Wizard - podešavanje opcija projekta)
Mirsad Brkanovic
http://mikibrkan.wikispaces.com/
Snimanje prikaza na ekranu (Capturing Screenshots)
Aleksandar Mugoša
http://aleksandarm.wikispaces.com/
Wink Preferences (Opcija Project-Preferences)
Denis Strojil
http://deniss.wikispaces.com/domacibr.4
Editovanje frejmova u projektu – dodavanje naslova i pauze
Marija
Žeželj
http://marijaz-el.wikispaces.com/Editovanje+frejmova+u+projektu+%E2%80%93+dodavanje+naslova+i+pauze
Editovanje frejmova u projektu – dodavanje audio fajla
Marko Knežević
http://markofit.wikispaces.com/
Editovanje frejmova u projektu – dodavanje slika
Sandra Marković
http://sandrafit.wikispaces.com/
Editovanje frejmova u projektu –dodavanje predefinisanih oblika i tekst polja
Nikola Cmiljanic
http://www.wikispaces.com/user/view/nikola.cmiljanic.podgorica
Editovanje frejmova u projektu – opcije Crop All Frames i Resize All Frames


Editovanje frejmova u projektu - opcije Insert Frames i Delete Frames
Danilo Damjanovic

Wink Shape and Collout Editor


Kursor


Upotreba Next i Previous dugmadi
Jelena Simicevic
http://jelenas.wikispaces.com/
Upotreba Goto URL i Goto Frame dugmad
Nikola Kopcic
http://winktutorialnk.wikispaces.com/Tutorial
Podešavanje pozadine (dodavanje boje ili slike za pozadinu)
Milena Rovcanin
http://wink-tutorijal.wikispaces.com/Podesavanje+pozadine
Kreiranje Flash prezentacije (Renderovanje projekta)
Renato Grgurevic
http://renato-domaci4.wikispaces.com/
Flash preloader
Marina Dulovic
http://marinad-atel-4-zadatak.wikispaces.com/WINK
Flash Control Bar


Kreiranje templejta za projekat


Export/Import teksta iz fajla u projekat


Export projekta u HTML, PDF, PostScript ili image fajlove
Vladimir Cetkovic
http://vladimirc.wikispaces.com/
Rad sa tabovima u protopage- u
.
Marijana Mitrović
**www.mmarijana.wikispaces.com**
Preuzimanje Moodle softvera i lokalizacija instalacije
Stevan Kljaić
http://probaste1.wikispaces.com/Preuzimanje+Moodle+softvera+i+lokalizacija+instalacije
Xampp - Pokretanje servera
Edvin Demic
http://edvindemic.wikispaces.com/XAMPP+-+pokretanje+servera
Instalacija Moodle softvera
Edin Ramovic
http://2011spec7-wiki.wikispaces.com/Tutorijal+instalacije+Moodle-a
XAMPP Preuzimanje i instalacija softverskog paketa
Aleksandar Crnić
http://cucs0404.wikispaces.com/XAMPP+preuzimanje+i+instalacija+softvera
Protopage - Rad sa tabovima
Mind Meister, Rad sa mapama – dodavanje attachment-a
Blazo Popovic
Lidija Popovic
http://blazopopovic.wikispaces.com/Protopage+-+Rad+sa+tabovima
http://lidijapopovic79.wikispaces.com/Screencasting+alati_Video+tutorijal
XAMPP: Konfiguraciona podešavanja
Veselin Raković
http://xamppkonfiguracija.wikispaces.com/Tutorial
Definisanje osobina mape i publikovanje (Map properties, Publish Maps)
Zeljko Vukovic
http://zeljkovukovic5.wikispaces.com/
XAMMP (Pokretanje instalacije)
Milos Mugosa
https://milosmugosa.wikispaces.com/+XAMMP+%28Pokretanje+instalacije%29+-+video+tutorial
MindMeister (kreiranje i editovanje mapa uma)
Zarko Vukovic
http://web2tools-technologies.wikispaces.com/WinkMindmaister
Pregled osnovnih karakteristika (Page Overview) Dodavanje widget-a (Adding widgets)
Mirjana Adzic
http://mirjanaa.wikispaces.com/Pregled+osnovnih+karakteristika+%28Page+Overview%29+Dodavanje+widget-a+%28Adding+widgets%29
Protopage - Podešavanje strane (Customizing your page)
Drasko Pejovic
http://draskop.wikispaces.com/Protopage
Definisanje osobina mape i publikovanje (Map properties, Publish Maps)
Branimir Bukilić
http://branimir-bukilic.wikispaces.com/tutorijal+-+MindMeister
Protopage,Dijeljenje strane (Page sharing)
Nikola Jokovic
http://primjena-ecenjauniverzitetu.wikispaces.com/Screen+Casting+tutorial_protopage_tab+sharing
MindMeister: Kreiranje, import i eksport mape (Create Maps, Import and Export )
Milos Micunovic
http://mmicunovic.wikispaces.com/screencasting
Pokretanje instalacije XAMPP
Igor Ognjanvic
http://igorognjanovic.wikispaces.com/