Rad sa stranama

Kreiranje nove strane

Da biste kreirali novu stranu na wikiju :
 1. Kliknite na link "New Page" u sidebar-u.
 2. Izaberite ime stranice.
 3. Ući ćete u novu stranicu i možete početi sa editovanjem.


help.newpage.png

Drugi način za kreiranje nove strane je da se edituje već postojeća i postavi link na stranicu koja još ne postoji. Kada kreirate link na postojećoj strani kliknite na njega. Kako strana još uvijek ne postoji, otvoriće se dijalog box sa opcijom "Edit This Page" koja vam omogućava da kreirate sadržaj nove stranice.
Uzmite u obzir da će se "New Page" link pojaviti samo pod uslovom da ste registrovan i logovan korisnik.


Preimenovanje strana


Samo organizatori mogu preimenovati ili brisati wiki stranice.

 1. Kliknite "Manage Wiki."
 2. Kliknite "Pages".
 3. U "Actions" meniju pored strane koju želite da preimenujete izaberite "Rename" .
 4. Ukucajte novo ime.Brisanje strana


 1. Kliknite "Manage Wiki."
 2. Kliknite "Pages."
 3. U "Actions" meniju pored strane koju želite da obrišete izaberite "Delete".


Rad sa HTML-om i dodavanje koda


Izvorni kod


Pored dodavnja HTML koda, u alatu za modifikaciju strane (editoru) se nalazi opcija koja vam dozvoljava da unesete izvorni kod mnogih aplikacija, programskih i script jezika, baza podataka i drugih alata.


Unos izvornog koda


Ukoliko želite da prikažete izvorni kod na vašoj korisničkoj stranici, klikom na "Edit This Page" u alatu za modifikaciju stranica (editoru) pronađite ikonicu HTML tag-a (Insert HTML) Nakon što iz liste izaberete za šta unosite izvorni kod (source code), klikom na dugme "Insert Code" pojaviće se kod na stranici koji će izgledati ovako:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
{
  var name = prompt ('Vaše ime','');
  var color = prompt ('Naziv boje','');
  document.write("<CENTER><FONT FACE=VERDANA COLOR="+color+" SIZE=5>Poštovani "+name+",
  da li ste izabrali boju koju vidite na ekranu?</FONT></CENTER><P>")
}
</SCRIPT>

Dodavanje multimedijalnog sadržaja


Wikispaces nudi alat pomoću kojeg možete jednostavno dodavati multimedijalne i ostale web servise. Riječ je o Widget alatu, koji ima niz integrisanih (predefinisanih) opcija za kreiranje multimedijalnog sadržaja Pomoću ovog alata, veoma brzo i lako možete dodati dinamički sadržaj na vaše Wikispace stranice. Pored predefinisanih opcija, alat vam dozvoljava da unesete HTML kod (Other HTML).
help.wikispaces-widget.png

 1. Pristupite stranici koju želite da modifikujete.
 2. Klikom na "Edit This Page" pristupate alatu za modifikaciju stranice.Pronađite integrisano dugme (ikonicu) u obliku TV-a na toolbaru alata za modifikaciju stranice.help.embed.gif
 3. Izaberite opciju Other HTML.
 4. Pronađite HTML kod koji želite da unesete u svoje stranice (video klip, audio sadržaj, kalendar i sl.). Ovakve HTML kodove možete pronaći na sajtovima sa kojih želite da prenesete neki multimedijalni sadržaj i to na linkovima ("Embed", "Embed HTML", "Add to My Site / Blog", "Link to this page") i slično. Možete koristiti i vaše HTML kodove koje ste kreirali u nekom HTML editoru.
 5. Nakon što ste ga pronašli, HTML kod ubacite u polje predviđeno za unos i klikom na dugme "Preview" možete vidjeti kako će promjene izgledati na stranici.
 6. Kada ste sigurni da ste unijeli željeni HTML kod i da se sadržaj prikazuje, klikom na dugme "Save" završavate proces unosa i postavke na korisničku stranu.

Omer_Djokic_Widget_Other_HTML.gif


Dodavanje ugrađenih Widget-a


1. Otvorite visual page editor
2. Kliknite na "Embed Widget" na Editor Toolbar-u.
3. Izaberete koji widget zelite da dodate na vasu stranicu.
4. Modifikujete zeljeni widget na nacin koji vam odgovara
5. Kliknete na "Embed" opciju

Kreiranje tabela


Da biste kreirali tabelu, treba da uradite sledeće:

1. Otvorite visual page editor,
2. Kliknite na opciju "Insert Table" na Editor Toolbar-u
3. Otvorice vam se novi prozor u kome definisete vasu tabelu, koliko kolona i koliko vrsta zelite da ima.
[[image:web2forstudents:http://img148.imageshack.us/img148/2316/tutorialtabele.jpg]]
4. Kliknete na "Instert Table" nakon sto odredite brojeve kolona i vrsta i gotovo.

Dodavanje fajlova

Za dodavanje fajlova u wiki potrebno je uraditi sledeće:
1.Kliknite na ikonicu koja izgleda kao drvo help.image.gif.
2.Koristite "Upload New File" ili External Image URL",dijalog da izeberet sliku ili datoteku koju zelite da stavite na svoju stranu.
3.Stavite kursor na poziciju na stranicu kojoj zelite da stavite sliku ili fajl.
4.Dvaput kliknite na datoteku slike.
help.picture-manager.png

Podešavanje slika na wiki strani

1.Kliknite "Edit This Page"
2.Kliknite na sliku koju želite da promjenite.
3.Pojaviće se prozor sa opcijama koje omogućavaju definisanje veličine i pozicioniranje (lijevo,centar,desno) slike na wiki strani.