Osnovne opcije editora


Uređivanje strane

Da biste editovali wiki stranu pritisnite dugme Edit This Page u panelu za editovanje. Nakon toga prikazaće se toolbox sa opcijama za uređivanje strane koju ste izabrali. U nastavku ćemo opisati funkcije editora pojedinačno.

Bold/Italic/Underline

Pritiskom na dugme B tekst koji kucate, ili ste ga selektovali, postaće podebljan.
Pritiskom na dugme I tekst koji kucate, ili ste ga selektovali, postaće italic.
Pritiskom na dugme U tekst koji kucate, ili ste ga selektovali, postaće podvučen.

Color/Style

Ovom opcijom možete mijenjati boju i stil samog izgleda Vaše stranice.

Veličina fonta

Biranjem odgovarajuće opcije definišete veličinu teksta na wiki strani. Slično opcijama tekst editora, uobičajeno je da se Heading 1,2,3,..., 6 koriste za definisanje veličine naslova i podnaslova u tekstu.


ba2.JPG


Liste

Pomoću dugmeta ordered list kreirate uređenu listu, sa brojevima (1,2,3, ...) kao oznakama.
Pomoću dugmeta unordered list kreirate listu sa oznakama (kružići, kvadrati) ispred stavki unutar liste.

Horizontalna linija

Pomoću dugmeta horizontal rule kreirate horizuntalnu liniju.

Kreiranje/uklanjanje URL-a

Selektujte tekst koji želite da pretvorite u link. Pomoću dugmeta Insert Link kreirate URL (link) na wiki stranu u okviru vašeg wikija (Wiki Link) ili na bilo koju drugu web stranu (External Link). Klikom na dugme Remove link, link postaje običan tekst.

wiki_internal_link.JPG

Wiki link

Nakon što ste kliknuli na dugme Insert Link izaberite Wiki Link a zatim iz padajuće liste Page Name izaberite naslov wiki strane na koju će link upućivati.

wiki_internal_link2.JPG

External link

Kliknite na ikonu Insert Link i izaberite External Link. Nakon toga unesite URL web strane na koju će link da upućuje.
wiki_External_link.JPG

Images/Files

Za dodavanje slike ili fajla na wiki stranu koristite dugme Insert Images and Files . Da biste dodali fajl sa vašeg računara na wiki stranu morate ga prethodno uploadovati na Wikispace server. Za upload fajlova kliknite na link Manage Wikispace u kontrolnom panelu. Zatim izaberite Files i prenesite fajlove sa vašeg računara na Wikispace server. Nakon što uploadujete fajl, vratite se na wiki stranu gdje želite da prikažete fajl i dodajte ga pomoću dugmeta Insert Images and Files.

Fajl koji dodajete na wiki stranu ne mora uvijek biti uploadovan na Wikispace server. Ukoliko znate URL fajla možete pomoću opcije Insert Images and Files kreirati link na fajl.

Rad sa fajlovima


Kako da vidite sve fajlove postavljene na vas wiki?

 1. Izaberite Manage Wiki.
 2. Kliknite Files.

Tu ćete videti listu svih fajlova na vašem wikiju, datum postavljanja kao i ime onoga koji je postavio taj fail.

help_files.png


Postavljanje (upload) fajlova na Wikispace server


 1. Izaberite Manage Wiki.
 2. Kliknite Files.
 3. Kliknite Upload Files a zatim izaberite fajl (ili više njih) sa vašeg računara.
 4. Kliknite Sele ct a zatim Upload.


Da li se mogu postaviti dva fajla sa istim imenom?

Odgovor je NE. Ukoliko na wikispace serveru već postoji fajl sa istim imenom, novi fajl će biti snimljen preko starog.

Koliki je najveći fajl koji možete postaviti?

Veličina fajla koji možete postaviti na Wikispace server zavisi od toga da li koristite free ili plaćenu verziju Wikispace wikija.

Kako da izbrišete ili preimenujete fajl?

Samo autori wikija imaju mogućnost brisanja i preimenovanja fajlova. Ukoliko fajl želite da izbrišete ili preimenujete:
 1. Izaberite Manage Wiki.
 2. Kliknite Files.
 3. Izaberite delete ili rename iz Actions bara pored fajla kojeg želite da izbrišete ili preimenujete.

Podešavanje izgleda wikija (Look and feel)


Za uređivanje izgleda wiki strane potrebno je:
 1. Izaberite Manage Wiki
 2. Kliknite na opciju Settings a zatim Look and feel

2009-10-12_1519.png
Look and feel


Otvara se nova stranica koja pruža sledeće mogućnosti:
 • Themes
 • Colors
 • Wiki Stylesheet
 • Logo
 • Ads

Theme

Teme omogućavaju kompletno prilagođavanje izgleda wikija. Možete izabrati neku od predefinisanih tema ili koristiti sopstvenu. Takođe, Wikispace omogućava izmjenu predefinisanih tema, (opcija Change or make a new theme) tako da postojeću temu možete prilagoditi svojim potrebama. Za izmjenu tema potrebno je da poznajete XHTML i CSS.

Colors

Opcija Colors omogućava definisanje boja za sve elemente wikija. Moguće je podesiti boje: pozadine, menija, teksta, linkova itd..Definisanje boja vrši se pomoću palete ili direktno unošenjem heksadecimalnog koda za boju.

Wiki StyleSheet

Ova opcija nije dostupna za free verziju Wikispace wikija. Pomoću ove opcije možete da dodate sopstveni CSS kod. Naravno ovu opciju bi trebalo da koriste samo korisnici
koji znaju da rade sa CSS-om.

Logo

Logo se obično nalazi u gornjem lijevom uglu svake stranice wikija. Sliku koju želite da koristite kao Logo morate prethodno uploadovati na Wikispace server.

bane3.JPG

Kliknite dugme Browse da biste pronašli sliku na Vašem računaru koju želite da učitate,a zatim kliknite na dugme Save.
Napomena:U većini slucajeva logo se prikazuje u gornjem lijevom uglu. Mozete da uploadujete slike u GIF, JPEG ili PNG formatu. Preporučena veličina loga je 140 x 48 piksela.

Ads

Ads odnosno "dodaci ili reklame" su tekstovi koje Wikispace sistem automatski dodaje na wiki strane u slučaju da koristite free verziju.

Štampanje wiki strana


Da bi uredno odštampali WikiSpace stranu potrebno je:

1.Izaberite Manage Wiki
2.Zatim kliknite Content i izaberite Pages
druga.png

















3. Otvoriće se prozor (page list) koji sadrži listu svih stranica Vašeg wikija. U desnom dijelu prozora postoji kolona Actions. Kliknite na oznaku trougla pored Actions da biste izabrali šta želite da uradite sa wiki stranom. U padajućoj listi pojaviće se opcija Print. Kliknite na Print da biste odštampali wiki stranu.

Treca.png

Strane za diskusiju


Što su strane za diskusiju?

Strana za diskusiju je forum na koji možete postavljati poruke I odgovarati na pitanja. Svaka strana na Wikispejsu ima svoju stranu za diskusiju. Tu možete postaviti novu temu , ili možete učestvovati u postojećoj raspravi. Za svaku temu koja je postavljena, možete vidjeti ko je autor, koliko ljudi je vidjelo poruku ili odgovorilo na nju, I kad je postavljen poslednji odgovor.
Da bi došli do strane za diskusiju, kliknite na "discussion" tab na vrhu vaše wiki strane.
help_discussion.png


Kreiranje nove teme za diskusiju

Postavljanje nove teme:
1. Izaberite discussion tab na wiki strani na kojoj želite da da započnete novu temu.
2. Unesite predmet diskusije i postavite poruku.
3. Kliknite Post kad završite sa unošenjem.

Učestvovanje u diskusiji

Odgovoranje na temu:
1. Izaberite discussion tab na wiki strani na kojoj želite da postavite odgovor, vaše komentar i sl.
2. Unesite tekst.
3. Kliknite Post kada završite.


Objavještenja o promjenama na stranama za diskusiju

Možete podesiti da dobijate obavještenje o svim promjenama na određenoj wiki strani ili cijelom wikiju. Takođe, podešavanjima u okviru My Account možete definisati da dobijate obavještenja putem e-mailasvaki put kada neko izmijeni stranu za diskusiju (postavi odgovor, pitanje,komentar isl.).

Organizovanje diskusija

Diskusije možete grupisati po temi, autoru, odgovorima, pregledu, ili poslednjoj poruci.
 1. Izaberite discussion tab.
 2. Na vrhu postojećih diskusija, nalazi se pet naslova. Kliknite na jedan od naslova da bisteorganizovali poruke na način koji vama odgovara
 3. Diskusije možete pretraživati po ključnim riječima. Svaka oblast ima pretragu koja omogućava da po specifičnoj riječi ifi frazi pronađete odgovarajuću temu ili poruku.

Autor wikija može onemugićiti diskusije na određenim wiki stranama.
1. Dodjite do strane za diskusiju i željene teme.
2. Pritisnite Lock this Topic dugme.

Brisanje poruka iz diskusije

Autor wikija može potpuno kontrolisati poruke koje se postavljaju u okviru diskusije na određenoj wiki strani. To znači da autor može izbrisati pojedinačne poruke ili cijelu diskusiju kao.
 1. Izaberite diskusiju koju želite da izbrišete.
 2. Kliknite na opciju delete topic na vrhu te strane, ili delete za brisanje pojedinačnih poruka.


Ko može učestvovati u diskusiji ?

Ukoliko je wiki javan, bilo koji posjetilac koji ima Wikispaces account može postavljati poruke na Vaš wiki.
Ukoliko je wiki privatan, samo članovi wikija mogu da učestvuju u diskusiji.