O Moodle rješenju


Moodle ( http://www.moodle.org ) je aplikacija za izradu i održavanje online kurseva putem Interneta. Projekat se kontinuirano razvija s namjenom podrške tzv. obrazovnom okruženju društvenog
konstrukcionizma. Riječ Moodle je akronim od izraza Modularno objektno-orjentisano dinamičko obrazovno okruženje (eng. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment)

Moodle je projekat otvorenog kôda (Open source), što znači da je korisnicima omogućen uvid u izvorni kôd, uz mogućnost promjene aplikacije i prilagođavanja sopstvenim potrebama. Moodle je izdat pod licencom GNU Public License, što znači da, iako je zaštićen, korisnicima je dozvoljeno korišćenje kopiranje i mijenjanje kôda, ukoliko omoguće drugima korišćenje kôda pod jednakim uslovima, ne mijenjaju originalnu licencu ni zaštitu, i primijene istu licencu na bilo koji drugi rad koji iz Moodlea proizlazi.

Aplikaciju se može besplatno preuzeti sa oficijelne Moodle Web stranice ( download.moodle.org/ ) .Moodle je Web aplikacija napisana u PHP-u, a podržava više vrsta baza podataka (posebno MySQL i PostgreSQL). Sučelje je prevedeno na 65 jezika, a Moodle se trenutno koristi u 163 zemlje. Kako je Moodle projekt otvorenog kôda, ima brojnu zajednicu korisnika (oko 150 tisuća registriranih korisnika) te izvrsnu dokumentaciju i podršku.Šta je Moodle (Osnovne karakteristike namjene i zahtjevi sistema)?


Moodle je jedan od najboljih otvorenih sistema za upravljanje procesom učenja (engl. Open Source Learning Management System). To je paket za kreiranje kurseva koji se drže preko Interneta (web orijentisani). Moodle je skraćenica od Modular Object-Oriented Dynamic Learning Enviroment (Modularno objektno-orijentisano dinamičko okruženje za učenje). Programski kôd Moodle-a napisan je u PHP skript jeziku, stoga se može koristiti na bilo kom računaru koji ima instaliran PHP.

NAMJENA

Namjene Moodle sistema je omogućavanje online učenja. Ne možemo pomenuti Moodle a da ga ne povežemo sa terminom "digitalnih učionica" pa ćemo iskoristiti da kažemo par rečenica upravo o njima. U narednih par rečenica ću pokušati da ukratko opišemo šta su "digitalne učionice" kako se kreiraju i kako se koriste.
Moodle je mrežna ili Internet aplikacija, ali se može instalirati i koristiti na istom (jednom) računaru. Ako pod "Digitalnom učionicom" podrazumijevate kabinet opremljen računarima koji su povezani u računarsku mrežu, onda postoji mogućnost da instalirate Moodle u toj mreži na jednom računaru, a da mu sa ostalih računara pristupaju. Ukoliko Vaša "Digitalna učionica" ima pristup Internetu, onda je moguće da imate sopstveni ili iznajmljeni veb server na Internetu, ili da koristite neki iznajmljeni pristup. Za Vašu sopstvenu instalaciju u lokalnoj mreži potrebno je međutim da poznajete instalaciju veb servera (Apache) sa PHP programskim jezikom i servera baze podataka (MySQL). Mada postoji tzv. WAMP paket, Windows paket za instalaciju svih ovih softverskih preduslova, nisam baš zadovoljan kako je on podešen, odnosno nisam još uvek uspeo da odmah bude upotrebljiv.

ZAHTJEVI

Da bi ste mogli da koristite Moodle treba da imate:

. • Instaliran PHP ( verzija 4.1.0. ili novija) sa omogućenim osobinama:

. • Obrada slika (JPEG i PNG format) pomoću GD Librarya.

. • Podršku za sesije (engl. session support).

. • Podršku za otpremanje (engl. upload) datoteka (fajlova; engl. files).

. • Instaliran MySQL server baza podataka.