Dodavanje ppt prezentacije u moodleIako se u ovom priručniku nalazi uz obrazovne resurse, Lekcija u Moodleu spada u aktivnosti, pa se dodaje odabirom iz popisa aktivnosti. Lekcija može imati vremenski
limit u kojem ju je potrebno obraditi, može biti samo vježba ili se i ocjenjivati (uz ponovno polaganje po potrebi). Pri podešavanju se može definirati kako se tretiraju ponovni pokušaji, na koji način ulaze u ocjenu i slično.

Svaka lekcija može biti zaštićena lozinkom, a posebno je korisna mogućnost, visnosti lekcija (ako polaznik nije pročitao određenu lekciju do kraja, ili nije postigao dovoljno dobar rezultat, ne može prijeći na ovisnu lekciju). Kao zanimljivost, ova aktivnost održava i listu najboljih rezultata, pa se polaznici mogu natjecati u što boljem rješavanju testa lekcije.

Više informacija o svim postavkama se može pronaći u Moodle dokumentacij. Nakon uređivanja postavki, dolazi red na unošenje sadržaja.
ppt.JPG
Izrada lekcije iz manjih elemenata


Import questions – unošenje pitanja na kojima se temelji lekcija iz nekog od
podržanih formata
Import PowerPoint – unošenje PowerPoint prezentacije
Add a Branch Table – dodavanje odabira polazniku, kojim putem želi nastaviti
Add a Question Page – dodavanje stranice s pitanjima na neko mjesto u lekciji

Unošenje PowerPoint prezenacije
Za unošenje PowerPoint prezentacije potrebno je slijediti ove upute:
1. Otvoriti prezentaciju u PowerPointu
2. U izborniku za spremanje odabrati tip Web page (*.htm, *.html)
3. Odabrati gumb Publish ->Web options, te u tabu Encoding odabrati Unicode
(UTF-8)
4. Spremanjem se dobiva jedna .htm datoteka i jedna mapa. U ZIP arhivu
staviti navedenu mapu. Ne mijenjati imena datoteka!
5. Unijeti datoteku putem Import PowerPoint opcije
Svaki slajd je unesen u lekciju kao jedna jednostavna stranica sadržaja. Na ovakvu
osnovu se može nastaviti graditi nastavni materijal, mijenjati postojeće stranice, dodavati
nove.
ppt1.JPG
Slika Izrada lekcije iz manjih elemenata

Više o dodavanju pitanja i tablica za odlučivanje možete pročitati u Moodle dokumentaciji.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uključi uređivanje

Pritiskom na opciju "Uključi uređivanje", opcije za uređivanje sadržaja kursa postaju dostupne učitelju. Ako govorimo o kursu koji je podijeljen na teme, tada se za svaku temu pojavljuju po dva klizeća menija i tri dodatne opcije. Opcija sa desne strane koja ima izgled sijalice, omogućava učitelju da odredi trenutnu temu. Ispod nje se nalazi ikonica koja izgleda kao oko, pomoću koje učitelj može sakriti temu od studenata. Ispod ove ikonice se nalaze strelice pomoću kojih učitelj može premještati teme i praviti drugačiji raspored.Pomoći klizećeg menija "Dodaj resurs" učitelj može dodati tekstualnu stranicu, veb stranicu, link, direktorijum ili natpis određenoj temi. Ako učitelj odabere npr. tekstualnu stranicu, onda je potrebno da unese ime stranice, rezime, kompletan tekst, da odredi format stranice i da upiše identifikacioni broj. Nakon unošenja potrebnih podataka, potrebno je pritisnuti dugme "Sačuvaj i vrati se na kurs" ili "Sačuvaj i prikaži". Nakon toga, učitelj će videti naziv tekstualne stranice u okviru teme gde se nalazi. Klikom na tu temu, učitelj dolazi na stranicu gde može videti taj tekst. U gornjem desnom uglu se nalazi dugme "Ažuriraj", pomoću kojeg učitelj može izmeniti tekst.Klizeći meni "Dodaj aktivnost" omogućava učitelju da doda određenoj temi jednu ili više aktivnosti. Između više aktivnosti koje su ponuđene u ovom poglavlju će biti objašnjeni primeri za nekoliko aktivnosti koje se najviše koriste.Aktivnost "Izbor" je pogodna za vršenje anketa među studentima. Učitelj treba da upiše ime izbora, tekst izbora (pitanje za anketu), moguće odgovore, da odabere način prikaza i kada se rezultati objavljuju studentima. Nakon što se izbor sačuva, on će se prikazati na temi. Kada student pristupi izboru, njemu će biti postavljeno pitanje sa ponuđenim odgovorima. Učitelj može pristupiti rezultatima ankete pritiskom na link "Broj datih odgovora".
moodle1.jpg
Slika 1. Dodavanje aktivnosti


Aktivnost "Zadaci" nudi mogućnost učitelju da zada domaći zadatak svojim učenicima. Potrebno je da učitelj da naziv zadatka, opis (tekst zadatka), broj poena koji zadatak nosi, vreme od kada je zadatak dostupan i krajnji rok za predaju zadatka, maksimalnu veličinu datoteke na kojoj se zadatak nalazi, itd. Kada učenik pristupi ovoj aktivnosti, on vidi tekst zadatka, i ima mogućnost da postavi datoteku sa urađenim zadatkom. Kada učitelj pristupi ovoj aktivnosti, u gornjem desnom uglu se vidi link sa brojem predatih zadataka. Kada pristupi stranici sa predatim zadacima, učitelj dobija tabelu sa listom studenata i njihovim predatim zadacima. U koloni status, učitelj može pristupiti stranici za ocenjivanje. Na toj stranici učitelj može pristupiti predatom zadatku, odrediti ocenu rada, poslati obaveštenje o rezultatima studentu i postaviti rešenje. Pritiskom na dugme "Sačuvaj promene" postavlja se ocena rada za određenog studenta.


moodle2.jpg
Slika 2. Zadavanje zadatka
"Dnevnik" je aktivnost kojom učitelj može tražiti od studenata rešavanje nekih zadataka, ili opis njihovih dnevnih aktivnosti u vezi gradiva. Učitelj ima mogućnost da oceni odgovore studenata, i da im da neki odgovor ili komentar. Ova aktivnost je pogodna za stručne prakse koje zahtevaju od studenata podnošenje dnevnika aktivnosti.
"Lekcija" je aktivnost u kojoj učitelj može neko gradivo predstaviti u obliku prezentacije, ili testa sa pitanjima. Učitelj prvo mora da odredi ime lekcije, vremensko ograničenje, maksimalan broj odgovora (ili grana), opcije za ocenjivanje, kontrolu toka lekcije, format lekcije, kontrolu pristupa i još neke parametre. Nakon što učitelj sačuva lekciju, on može pristupiti stranici sa koje može pristupiti opcijama za pregled, uređivanje, izveštaje i ocenjivanje eseja.Prvo je potrebno ubaciti sadržaj lekcije preko opcije "uredi". Ovde su ponuđene opcije za unos pitanja ili tabele grananja. Izborom jedne od ovih opcija, učitelj može postaviti pitanje i postaviti ponuđene odgovore. Kod svakog ponuđenog odgovora stoji broj poena koji taj odgovor nosi (tačan 1 poen, netačan 0) i klizeći meni na kojem učitelj može odabrati na koju stranu će preći student ako odabere taj odgovor (sledeća strana, ista strana, prethodna strana). Nakon ubacivanja prvog pitanja, na stranici "uredi" se vidi tabela sa već postavljenim pitanjima i klizeći meni, koji omogućava dodavanje novih pitanja ili drugih aktivnosti.Učitelj ima mogućnost da svakoj temi (ili nedelji) doda poseban forum, na kojem učenici mogu komunicirati među sobom, i sa učiteljem. Kreiranje foruma je već objašnjeno u poglavlju 4. Aktivnost "Upitnik" omogućava učitelju da postavi upitnik učenicima o njihovim stavovima o učenju, mišljenju, nastavi, itd. Učitelj treba da odredi naziv upitnika, da odabere vrstu upitnika, i da upiše kratko uputstvo učenicima. Upitnici i pitanja u njima su već napisani, učitelj samo treba da odabere jedan ili više upitnika. Ove upitnike učitelj može iskoristiti za dobijanje povratne informacije o kursu.Aktivnost "Test" služi za zadavnje testa studentima radi provere njihovog znanja. Učitelj treba da da ime testu, da unese uvodni tekst, da zada vremenske parametre za test, odredi izgled pitanja, da odredi li da se pitanja i odgovori izmešaju, da odredi broj dozvoljenih pokušaja rešavanja testa, metod ocenjivanja i opcije za pregled. Na kraju postoji mogućnost davanja povratnih informacija za određeni procenat uspešnosti.Nakon definisanja svih potrebnih parametara, učitelj prelazi na stranicu za dodavanje pitanja testu. Postoji banka pitanja, koja sadrži sva pitanja iz neke kategorije koja su ranije kreirana. U klizećem meniju "Kreiraj novo pitanje" učitelj može odabrati jednu od više vrsta ponuđenih pitanja."Opis" je opcija pomoći koje učitelj može dodati neki opis ili komentar za test. "Esej" je opcija pomoću koje učitelj može zadati studentima da napišu esej kao odgovor na jedno pitanje iz testa. Učitelj treba da zada temu eseja i naziv pitanja. Ovo pitanje ne može biti automatski pregledano, pa učitelj mora kasnije da pregleda esej i da unese ocenu."Sparivanje" je vrsta pitanja u kojoj se od studenta traži da poveže pitanja sa tačnim odgovorima. Učitelj daje kratak opis sparivanja, daje podrazumevanu ocenu, kazneni faktor, opšte povratne informacije i pitanja i tačne odgovore."Višestruki izbor" je pitanje za koje se nudi više odgovora. Učitelj daje pitanje, podešava da li ima jedan ili više tačnih odgovora, podešava način obeležavanja odgovora. Nakon toga potrebno je da unese podatke za svaki izbor. Za svaki izbor se daje odgovor, ocena i povratna informacija. Ako odgovor nije tačan, postavlja se ocena "Nema". Ako je odgovor tačan a pitanje je sa samo jednim tačnim odgovorom, daje se ocena 100%. Postoje polja za unos povratnih informacija za svaki tačan odgovor, delimično tačan odgovor i netačan odgovor."Kratak odgovor" je vrsta pitanja gde se od studenta zahteva da upiše odgovor (obično jedna reč). Učitelj daje pitanje, ocenu za odgovor, tačan odgovor, i podešava da li da se zanemare velika slova. Učitelj može dati više odgovora kako bi pokrio sve varijante tačnog odgovora (npr. ako je tačan odgovor "most", može se ubaciti kao drugi odgovor "ćuprija")."Numeričko pitanje" je pogodno za zadavanje računskih zadataka. Student kao odgovor unosi numeričku vrednost. Učitelj zadaje zadatak, određuje ocenu i kazneni faktor, daje tačan odgovor, određuje prihvatljivu grešku, daje povratne informacije, i daje mogućnost za unošenje raznih jedinica i njihovih množitelja. "Slučajna pitanja sa sparivanjem kratkih odgovora" je opcija koja nudi učitelju da napravi pitanje sa sparivanjem od već gotovih pitanja sa kratkim odgovorima. Potrebno je da postoji više gotovih pitanja sa kratkim odgovorima da bi moglo da se postavi ovakvo pitanje sa sparivanjem."Tačno/Netačno" je pitanje koje zahteva od studenta da odredi tačnost neke tvrdnje. Učitelj u tekstu pitanja iznosi neku tvrdnju, daje podrazumevanu ocenu, opšte povratne informacije, daje tačan odgovor, i povratne informacije za odgovor "Tačno" i odgovor "Netačno".Kada učitelj kreira neko pitanje, ono se pojavljuje u listi sa desne strane. Za svako pitanje postoje ikonice za pregled, uređivanje, premeštanje i brisanje. Ako označite jedno ili više pitanja, pritiskom na dugme "Dodaj u test" ubacujete ta pitanja. Postoji opcija za slučajno odabiranje i dodavanje pitanja testu. Na gornjem delu stranice, nalaze se opcije za pregled, rezultate i informacije. Opcija pregled omogućava učitelju da se stavi u ulogu studenta kako bi isprobao kako teče izrada testa radi otklanjanja potencijalnih grešaka. Opcija rezultati, daje učitelju tabelu sa studentima koji su rešavali test i njihovim ocenama. Klikom na ocenu, učitelj može ponovo pregledati rad i uneti potrebne izmene (ako je jedno od pitanja esej, učitelj mora sam dati ocenu).
moodle3.jpg
Slika3. Izmjene ocjena