Instalacija web servera i baza podataka


Prije instalacije web servera i baze podataka važno je napomenuti da je Moodle web aplikacija, te se ne može pokrenuti otvaranjem neke izvršne (.exe) datoteke i slično, već joj je potreban Web server (Apache, IIS...), baza podataka (MySQL, PostgreSQL...) i PHP. Zato je neophodno instalirati XAMPP paket sa odredjenim servisima koji ce biti objasnjen u nastavku.

1. Na pocetku, neophodno je skinuti sa interneta Xampp instalacioni paket. Nakon toga premjestite download-ovani EXE fajl u root vaseg diska. U ovom slucaju to je C:\
slika1.gif


2. Dvostrukim klikom na instalacijsku datoteku pokrece se dearhiviranje:
slikaDVA.jpg

3.Kliknite 'extract' i sacekajte par trenutaka, dok se ne zavrsi dearhiviranje. Na root-u vaseg diska bice kreiran folder xampplite
slika9.gif


4.U xampplite folderu nalaze se sledece datoteke:
CETIRI.jpg


5.Pokrenite setup xampp.bat
slikaCETIRI.jpg


6. Nakon sto dobijete ovu poruku mozete pokrenuti 'xampp-control.exe'
slikaPET.jpg


7.Kliknite i pokrenite oznacene servise koji su potrebni za ispravan rad XAMPP servera
slikaSEDAM.jpg

8. Mozete vidjeti da li su servisi pokrenuti (RUNNING)
SER.jpg


9. Instalacija je zavrsena, sada mozete pokrenuti vas pretrazivac i ukucati adresu http://localhost/xampp/fd.pngInstalacija Moodle-a


Korak 1:
Prvo je potrebno da startujete fajl "Start Moodle.exe". Na taj način prilagođavate vaš kompjuter da radi kao veb server, što podrazumijeva omogućavanje rada apača i "MySQL" baza podataka. Nakon toga potrebno je posetiti stranicu http://localhost da bi mogli da koristite vaš moodle sajt. Kada prvi put idete na ovu stranicu, bićete preusmereni na stranicu koja će vas voditi kroz instalaciju "Moodle"-a.

slika1.jpg
Korak 2:
Na početku će biti ponuđen odabir jezika na kojem će se vršiti instalacija. Postoji i opcija za srpski jezik. Nakon odabira jezika pritisnite dugme na dnu strane za nastavak instalacije

slika2.jpg

Korak 3:
Na sledećoj stranici se nalazi provera vaših PHP podešavanja. Na slici 8 se nalazi prikaz ove stranice. Potrebno je pritisnuti dugme „Sledeći“ za nastavak instalacije.

slika3.jpg

Korak 4:
Na sledećim stranicama je potrebno pritiskati dugme „Sledeći“ radi nastavka instalacije. Na jednoj od stranica se nudi mogućnost za unos šifre za administratora sajta. Potrebno je uneti odabranu šifru i pritisnuti dugme za nastavak instalacije.

slika4.jpg

Korak 5:
Na stranici koja je prikazana na slici 11. nalazi se GPL licenca, gde je potrebno pritisnuti dugme „Yes“, kako bi pristali na uslove korišćenja ovog GNU programa. Korišćenjem linka (tekst sa plavim slovima) možete videti sve detalje u vezi ove licence. Uslovi licence su spomenuti u uvodu ovog uputstva. Nakon pristanka na ovu licencu instalacija se nastavlja

slika7.jpg

Korak 6:

Na sledecoj stranici se nalazi izvjestaj o kreiranju baza podataka potrebnih za rad vaseg Moodle sajta. Ovo ce potrajati nekoliko trenutaka. Kada se ova zavrsi, automatski se prelazi na dno stranice. Zelenim slovima su oznacene uspjesno odradjene stavke. Kliknite na dugme 'Continue' za nastavak instalacije.


slika9.jpg

Korak 7:
Nakon nekoliko takvih strana, dolazi se do forme gde možete definisati parametre za vaš "Moodle" sajt. Nije potrebno da ispunite sva polja, ali je neophodno ispuniti polja koja su posebno označena. Tu se nalaze podaci o administratoru sajta, kao i o samom sajtu. U prvoj formi možete kreirati administratorski nalog i uneti podatke o svom imenu, korisničkom nalogu, grad, državu, itd
U drugoj formi je potrebno uneti podatke o sajtu.Nakon što unesete sve potrebne podatke, instalacija je završena i prelazite na početnu stranu vašeg "Moodle" sajta

slika10.jpg

slika11.jpg


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTALACIJA I UPOTREBA MINDMAP-a U MOODLE-U


Uopšteno, mapa uma se može na dva načina uvesti u kurs na Moodle sistemu. Kao prvo, ona se može izraditi u bilo kom eksternom programu (FreeMind, MindManager, Inspiration i drugi) i importovati u Moodle.

Drugi način primjene mape uma jeste izrada iste u samom Moodle-u, pomoću dodatno instaliranog modula nazvanog Mindmap.
Mindmap je modul aktivnosti, koji je dostupan i preko Moodle-ovog sajta, kao i na ekpenso.com (gdje se nudi online mogućnost izrade mape uma – koja se može snimiti i importovati u Moodle kao slika ili kao PDF). Program Mindmap služi za izradu i dijeljenje mapa uma kroz kurs. Kreiran je od strane ekpenso.com. Moodle Mindmap je jednostavan program za kreiranje mape uma sa više slojeva. Mada ne omogućuje ugradnju slika, audio ili video fajlova, niti hiperveza, ipak je koristan za brainstorming pri uvodnom dijelu predavanja/lekcije, ili za razvijanje rječnika, ili kao sredstvo za sumiranje globalnih veza date teme. Jednostavnost se ogleda i u tome, da nudi samo određeni vid izrade, samo običnim linijama za povezivanje čvorova i isključivo sa oblačićima (mehurićima) za definisanje čvora na mapi. Inače, kao što se vidi na prethodnim ilustracijama, na mapi uma se mogu koristiti i slike, a i linije raznih boja i oblika.

INSTALACIJA MODULA MINDMAP

Modul Mindmap zahteva Moodle 1.9 ili noviju verziju. Za upotrebu neophodna je instalacija novije verzije Adobe Flash Player-a, koji se besplatno može skinuti sa sledeće veb stranice:

http://www.adobe.com/products/flashplayer/
(npr. fajl install_flash_player_10_active_x.exe)

Sam modul Mindmap se preuzima sa sledeće lokacije:
http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&rid=1628 , gdje birate opciju Download

save_as_slika_1.pngGore navedeni link vodi do veb stranice http://en.ekpenso.com/downloads, do autora ovog modula.

Preuzimanje može da se izvrši i direktno sa ove lokacije. Birate opciju Download Moodle-Mindmap-Module:

2slika_2.pngPreuzeti fajl moodle-mindmap-.zip se raspakuje i dobijeni podfolder mindmap u cjelini se prekopira u folder moodle/mod/, tačnije u folder:
C:\Inetpub\wwwroot\moodle\mod
Nakon toga je potrebno pokrenuti moodle sistem, otvarajući u Internet Explorer-u ili drugom pretraživaču stranicu http://localhost/moodle/ i prijaviti se na moodle sajt.

slika_3.png

Instalacija modula se pokreće tako da se na administratorskoj stranici Moodle-a izabere opcija Obavještenja (Notifications). Ako je aktivacija uspešna, dobija se sledeća poruka:
slika_4.png
Za nastavak rada potrebno je kliknuti dugme continue
slika_5.png


Provjera instaliranog modula: u opciji Moduli/Aktivnosti nudi se određena lista instaliranih aktivnosti, s tim da se na ovom spisku ne pojavljuju svi. Opcijom Upravljanje aktivnostim dobija se kompletna lista svih modula aktivnosti raspoloživih u sistemu.

U ovoj tabeli se nalazi i novoinstalirani modul Mindmap. Sve dok je podešeno na vidljivo stanje (otvoreno oko – ), ona se može pozvati i primijeniti u svim kursevima. Broj u drugoj koloni (kolona “Aktivnosti”) označava broj ugrađenih aktivnosti Mindmap u Moodle sistem: nakon instalacije je 0 (tj. nijedna mapa uma još nije kreirana u kursevima), a na donjoj slici stoji 2, što znači u ovom primjeru postoje 2 mape uma već u nekom od kurseva.
slika_6.png