Google maps

Google maps je jedan od najpopularnijih alata koje je kompanija google predstavila. Google maps je zvanično predstavljen početkom 2005 godine i nakokn toga uslijedilo je usavršavanje ovog alata. Danas Google mapas sveakodenvno koristi veliki broj ljudi zbog njegovoh jednostavnog i pristupačnog korišćenja.

Kroz nekoliko primjera kako se i šta sve google mapas može da ponudi pokušaću da približim funkicionisanje ovog alata.
- Google maps je potpuno besplatan za korišćenje.
- Početna strana http://maps.google.com/
- Mogućnost postavljanja željene lokacije putem Set default location opcije. Vrlo jedanostavna za upotrebu u svakodnevnom korisnuku smanjuje gubitak vremena ponovnim traženjem lokacije.
-google my maps je opcija koja vam omogućava da kreirate i sačuvate svoje mape kao i da dodajete kometare, ucrtavate svoje planirane rute, markirate greške ....
-Street view on google maps je opcija koja u mnogome olakšava prolanaženje željene lokacije i mogućnost putem slike vidite kako izgelda tražena lokacija.
Sledeći vido će nam ukratko pokazuje šta sve možemo sa ovim alatom
-Driving directions vam omogućava precizne odatke kako da dodjete do željenog mjesta sa svim označeniim skretanjima i udaljenostima. U nekim slučajevima je moguće i da dobijete i vizuelnu sliku puta!

- sledeći link prikazuje kako možemo pronaći lokaciju gdje se nalazi FIT


-Kada pronadjete željenu lokaciju lako možete da dotate alat da pogledate vrijeme ili neke od interesantni video linkova karakterističnih za tu lokaciju.
-Takodje tu su i alati koji vam omogućavaju da provjerite najbolji put do posla koristeći javni prevoz. Ovaj alat koristan prije svega velikim gradovima sa velikim problemima u transportu.


O ovim i ostalim alitima koje google maps čine jednim od najpopularnih upustva i informacije za korišćenje možete pronaći na Maps