E-learningPostoji više različitih definicija e-učenja. E-Learning (e-Učenje, e-Obrazovanje) možemo definisati kao način učenja korišćenjem elektronske tehnologije, kao izvođenje obrazovnog procesa uz pomoć elektronske tehnologije ili pak kao elektronski podpomognuto učenje. Uobičajeno je, danas, da se pod terminom e-learning podrazumijeva obrazovni proces koji se realizuje uz pomoć ICT-a. E-learning-om se može nazvati i obogaćivanje tradicionalne nastave u učionici, vizuelizacijom određene teme uz pomoć projektora i računara na primjer. Upotreba novih medija (npr. obrazovnog softvera) olakšava spoj klasičnog i interaktivnog, odnosno tradicionalnog i modernog.

E-učenje predstavlja poseban oblik učenja pomoću računara i interneta gdje korisnik sadržajima pristupa individualno bez prostornog i vremenskog ograničenja. Korisnik sam može organizovati svoje učenje, s mjesta i u vrijeme koje mu odgovara. Obrazovni programi su dostupni i osobama koji iz bilo kojih razloga ne mogu učestvovati u klasičnoj nastavi i obrazovnim programima.

Oblici elektronskog učenja su:
  • Online kursevi
  • Sistemi za upravljanje učenjem
  • Virtuelne učionice

Takođe, danas postoji veliki broj trendova ili pravaca – poslovnih i trendovia učenja kao i tehnoloških trendova – koji utiču na koncept e-učenja kao što su:
  • Povećana upotreba Web 2.0 tehnologija za kreiranje (E-)Learning 2.0, koji podržava više socijalni i kolaborativni pristup učenju (tzv. Social Learning)
  • Neformalno učenje
  • Samo-regulisano
  • Mobilno učenje
  • Brzi razvoj e-učenja (Rapid e-learning development)

slika.jpg


Pokusavajuci da pronadjem nesto vise informacija o primjeni E-learnig naisla sam na jedan zanimljiv link E-Learning 3D - Universitaet Bielefeld in Second Life. Univerzitet je kreirao svoje virtuelne ucionice za susrete sa studentima. Na linku http://vimeo.com/2715030 se nalazi web stranica sa predavanjima.Literatura
http://fit.unimediteran.net/
http://www.scribd.com

Korisni linkovi
http://www.elearninglearning.com
http://www.e-learning.rs/