e-Learning u Bankama


E-learning predstavlja veoma koristan nacin u nastojanju banaka da svojim zaposljenim obezbijede sto bolju obuku u bankarskim poslovima, kako bi na efikasan nacin obavljali svoj posao i korinicima pruzali trazene usluge.

deutsche-bank1.jpg
= Deutsche bank =

S obzirom na cinjenicu da unutar banke postoji ogroman broj odjeljenja koji se bavi razlicitim djelatnostima cije se norme i pravila stalno mijenjaju, veoma je vazno da banka bude u stanju da zaposljenima pruzi nacin za stalnu edukaciju i ostajanje u skladu sa pravilima – compliance-ima.

electronicbanking.jpg

U nastavku su navedene neke od operacija koje obavljaju unutar odjeljenja banke:
 • Risk Management
 • Anti-Money Londering (AML) – sprecavanje pranja novca
 • Risk Analisys – Analiza rizika
 • Komunikacija Front-a sa klijentima (Retail, Corporate, VIP)
 • Bank Compliance (SOX, BASEL, HIPAA,…)
 • Eticki kodeks
 • Sigurnost informacija u banci
 • Branch leadership, racunovodstvo, depoziti, kreditna analiza, likvidnost, operacioni rizik…
 • Bank Accounting
 • Budget management
 • HR employee selection

Da bi se mogla uspjesno izvrsiti obuka za sve ove stvari, banke mogu da koriste usluge specijalizovanih kompanija za e-learning u bankarstvu, kao sto su:
- theelearningcenter:
http://www.theelearningcenter.com/courses/category/banking_mce
- Bankers Academy:
http://www.bankersacademy.com/Video tutorijali u bankarstvu predstavljaju dodatak e-ucenju. U nastavku su linkovi na neke od video-tutorijala:
- Pozajmice:
http://www.youtube.com/watch?v=On3c86V5A_E

- Bankarske note I bankarski cekovi:
http://www.youtube.com/watch?v=IOzZVmgK3IM&feature=relmfu

- Trezor
http://www.youtube.com/watch?v=JBWdbzzYbtU&feature=BFa&list=SPCECDA315A8848B99&lf=list_related