Alati za e- učenje (definicije i kategorije)
E-učenje se odnosi na učenje omogućeno putem savremenih (informacionih) tehnologija.E-učenje je skup riječi “tehnologije informisanja” i “obrazovanje i trening”.E-učenje prestavlja nastavu, obuku ili obrazovni program koji se djelimično ili potpuno distribuira elektronskim putem.•E-učenje NIJE sticanje novih znanja i vještina isključivo u on-line okruženju. E-učenje ima za cilj omogućavanje lakšeg, bržeg, jednostavnijeg, fleksiblnijeg učenja, i učenja kroz realne primjere, koji bi trebali da potpomognu, nadograde ili stvore nove mogućnosti za usvajanje znanja.
400_F_14773310_aKliIT8e1FktVu2tHHTDoto7pWx76U9X.jpg
400_F_14773310_aKliIT8e1FktVu2tHHTDoto7pWx76U9X.jpg


Alati za e-učenje

Poznato je više defincija alata za e-učenje (obrazovanje). E-alate ne treba posmatrati kao zamjenu za klasične knjige i udžbenike, treba ih prihvatiti kao novi način organizacije nastave i učenja, kao inovaciju i kvalitativnu dopunu već tradicionalnim i uobičajenim načinima, da bi se što uspješnije i ekikasnije ostvarili ciljevi kao što su:

  • visok kvalitet obrazovanja
  • niži troškovi školovanja
  • univerzačni pristup obrazovanju


Podjela po kategorijama i definicije alata za e-učenje


1. Alati za sliku audio i video - (Alati koji na omoguvaju editovanje, kreiranje, cuvanje,... slika, audio i video zapisa)Podjela ovih alata dalje je: - Alati za editovanje slika - Snimanje ekrana - Galerija slika - Audio uređivanje - Audio striming - Audio hosting - Kreiranje videa - VIdeo striming - Video hosting2. Alati za kominikaciju - (Omogucavaju jeftiniju, brzu, jasniju, relalniju komunikaciju ljudi)Podjela ovih alata dalje je: - Email alati - Alati za novosti - SMS- tekst alati - Instant alati za poruke - Alati za chatanje - Grupni alati - Diskusioni forumi
3. Pretraživači, čiači i plejeri - (Na osnovu ugradjenih formi pretrazivaci na omogucavaju laksi pristup informacijama)Podjela ovih alata dalje je: - Početne stranice - Desktop aplikacije i plejeri - RSS i čitači novosti - Web pretraživači
4. Blog, Web i wiki alati - (Alati za razmjenu ideja, i svega onoga sto korisnik zeli da uradi.)
Podjela ovih alata dalje je:
- Blog alati
- Wiki alati
- Alati za web stranice
- Alati za forme
- RSS alati
- Alati za web dodatke i pribor

5. Alati za prezentacije dokumenata i tabela - (Kreiranje tesktualnih dokumenata, tabela, proracuna, prezentacija...)

Podjela ovih alata dalje je:
- Alati za kreiranje dokumenata
- Alati za kreiranje tabela
- Alati za kreiranje prezentacija
- 3D alati
- PDF alati

6. Nastavni alati - (Alati za kreiranje, isporuku, upravljanje (pracenje ucenja) i omogucavanje drustvenog okruzenja za ucenje)

Podjela ovih alata dalje je:
- Alati za predavače kurseva
- Testovi, kvizovi i drugi interaktivni alati
- Kursevi i sistemi za upravljanje učenjem
- Alati za društvene učionice

7. Društveni i kolabarcioni prostori - (Podrazumjevaju javne drustvene mreze i alate koji omogucavaju kreiranje privatne saradnje za grupe)
Podjela ovih alata dalje je:
- Javne društvene mreže i platforme za dijeljenje sadržaja
- Platforme za grupe, projekte, timove, zajednice i preduzeća

8. Alati za web sastanke, konferencije i virtuelizaciju
Podjela ovih alata dalje je:
- Alati za web sastanke, konferencije i virtuelne učionice
- Alati za dijeljenje ekrana
- Web kasting alati
- Virtuelni svijet

9. Ostali alati za kolabaraciju i dijeljenje - (Alati koji služe za javno dijeljenje sadržaja...)
Podjela ovih alata dalje je:
- Društveni bookmarking
- Dijeljenje fajlova preko računara
- Zajedničke mape uma
- Alati za društvenu kolaboraciju
- Kolaborativne mape uma
- Kolaborativne bijele tabele
- Djeljivi notesi
- Alati za sadržaje i servise
- Koleborativno prezentiranje

10. Lični alati - (Alati licne prirode, namjenjeni krajnjem korisniku.)
Podjela ovih alata dalje je:
- Alati za pretraživanje
- Istraživački alati
- Alati za čitanje pisama
- Upozorenja
- Alati za sadržaj i servise
- Lični organizator
- Alati za lične mape uma
- Lični alati za kalendar
- Menadžer šifri
- Alati za spelovanje
- Ostali lični alati

Korisni Linkovi:

Epic


Wikipedia
E - tools

Video: